Význam kaple Zjevení - Capelinhy 

"Sanktuárium ve Fatimě uděluje autorizaci ke stavbě repliky Kaple zjevení v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v České republice v Koclířově, diecéze Hradec Králové. Tuto autorizaci uděluje na znamení jednoty s diecézí a s lidmi v České republice, s přáním, aby skrze stavbu repliky Kaple zjevení, všichni věřící více prohlubovali svou mariánskou úctu, zvláště skrze modlitbu svatého růžence a pět po sobě jdoucích prvních sobot, v úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie a smíru za hříchy proti jejímu Neposkvrněnému Srdci."

Capelinha ve Fatimě je srdcem i místem, kam přicházejí lidé z celého světa. Je to místo, kde se každý, stejně jako před více než 100 lety může setkat s Krásnou Paní v bílém. A také se jí zeptat, stejně jako Lucie: "Co si ode mě přeješ?" a ještě k tomu dodat: "Co pro tebe mohu udělat?"

Tak to v minulosti vykonali i papežové, mnozí biskupové, kněží, zasvěcené osoby i laici.

Každý z nás můžeme hledat i nacházet odpovědi na různé těžkosti, ztišit se zde v modlitbě a nebo jen naslouchat, co ke mně promlouvá Bůh. Můžeme znovu objevit poslání svého života, nalézt usmíření, pokoj v srdci a lásku, ale i uzdravení těla, duše i ducha. Vnímat všemi smysly, tak jako i tři malé děti, pasáčci. I my zde můžeme prožít toto setkání a proniknout do výzev, které Panna Maria dala ve Fatimě při svých zjeveních.

Nejen Česká republika, ale také Portoriko, USA, Brazílie, Filipíny, Panama a Samoa již mají a nebo realizují stavbu repliky Capelinhy. Můžete zakoušet milost a milosrdenství, stejnou duchovní obnovu, stejné příležitosti k obrácení a smíru, jako byste byli přímo ve Fatimě.

Kopie Kaple zjevení pro regionální centrum východní Evropy bude v Koclířově u Svitav. Historie této obce je spojena s utrpením způsobeným totalitou fašismu i komunismu. Panna Maria ve Fatimě řekla, že "Rusko se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír..." (13. 7. 1917). Fatimský apoštolát v České republice byl určen za regionální centrum pro země bývalé východní Evropy. Koclířov se nachází v jejich středu.

"Nacházím se v srdci sanktuária. Dívám se na Pannu Marii, která je zde přítomná. Je to Bůh, který se dívá na mě a volá mě, abych se stal jeho učedníkem. Na tomto místě můžeme vnímat blízkost Panny Marie, která se zjevila třem malým pasáčkům a každého z nás učí lásce k Bohu a také obětovat každé utrpení i bolest. Mohu rozjímat o setkání Krásné Paní v bílém s malými dětmi. Jak ji viděly ony? Jak se setkáním s ní proměnil jejich život? A jak se může proměnit můj? Na otázku, jestli se chtějí obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na ně sešle na smír za hříchy, jimiž je urážen a jako prosbu za obrácení hříšníků, zazněla jejich jasná odpověď: "Ano, chceme." A v ní vytrvali až do konce." Panno Maria, naše Nebeská Matko, pomáhej i mně, abych tak, jako fatimští pasáčci vytrval v dobrém až do konce".

Historie  Capelinhy 

Capelinha je srdcem fatimského sanktuária. Na tomto místě se Panna Maria zjevovala Lucii, Františkovi a Hyacintě. První kaple byla postavena na pokyn Panny Marie v roce 1919. Stavba kaple byla odpovědí na žádost Panny Marie v srpnovém zjevení ve Valinhos. Byla zahájena 28. dubna a dokončena 15. června. První mše svatá byla sloužena na tomto místě 13. října 1921. Ještě před stavbou kaple byla na tomto místě již v říjnu 1917 umístěna malá branka, která označovala právě to místo, kde se zjevovala Panna Maria.

6. března 1922 ráno zde explodovala nálož nastražená antiklerikály a kapličku značně poškodila. Po obnově se v ní od 13. ledna 1923 opět mohly sloužit mše svaté. Byla ještě následně vícekrát přebudována. Dnes se nachází ve středu krytého prostranství, požehnal je v roce 1982 při své návštěvě 12. května papež Jan Pavel II.

Capelinha je místem, kam proudí zástupy poutníků z celého světa. Je to začátek i cíl poutí ve Fatimě. Lidé přichází, aby odevzdali Matce svůj život, své těžkosti, ale také poděkovali za mnoho milostí a pomoci, které se jim skrze její přímluvu dostává. Je to místo, kde lidé zakouší mír a často také rozhodnutí pro nový začátek, návrat k Bohu. Setkávají se zde rodiny, společenství, přátelé. Při mezinárodních modlitbách svatého růžence a slavení mše svaté zde zaznívají různé světové jazyky a přece - všechny se spojují navzájem u nohou Matky Boží.

Kolem kaple je umístěn mramorový ochoz, kde se také nachází cesta pokání, kudy lidé přicházejí ke kapli Zjevení po kolenou a vyjadřují tak svou kajícnost a lítost nad spáchaným zlem a hříchy.