Jak můžete podpořit stavbu Capelinhy? 

1. Svou osobní modlitbou za úspěšnou realizaci tohoto díla

2. Zapojením se do připravovaných brigádních prací (pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: recepce@cm-fatima.cz nebo tel.  tel.: 731 646 800)

3. Svým osobním finančním darem, který můžete předa na recepci Českomoravské Fatimy v Koclířově nebo zaslat na bankovní účet č. 192080577/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol 13051917. Pokud chcete přispět na konkrétní část projektu, můžete zadat jeden z níže uvedených specifických symbolů, který se vztahuje k dané části: 

Specifický symbol číslo:

1. vlastní kaple

2. vnitřní vybavení této kaple

3. oltář před kaplí

4. ambon před kaplí

5. sedes před kaplí

6. sedes vedle oltáře pro koncelebranty

7. podstavec-sloup pro Pannu Marii

8. samotná socha Panny Marie - už věnovalo Slovensko

9. zabezpečení a ochrana sochy Panny Marie

10. přístupové schodiště ke kapli a oltáři

11. celkové opěrné zdi Capelinhy

12. svícen - světlo Kristovo před kaplí

13. veškeré movité vybavení Capelinhy


Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať! Potvrzení o daru pro daňové účely Vám rádi vystavíme.