JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVBY KAPLE ZJEVENÍ - CAPELINHY 

8. ETAPA - SAMOSTATNÁ STAVBA


7. ETAPA - VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

Po vydání stavebního povolení a výběru stavební firmy byly zahájeny samostatné práce na staveništi, celou stavbu Capelinhy pro východní Evropu svěřujeme přímluvě sv. Josefa.  


6. ETAPA-POŽEHNÁNÍ STAVENIŠTĚ A SYMBOLICKÝ PRVNÍ VÝKOP

Na Fatimský den 13. 3. 2022 bylo za přítomnosti královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála i generálního vikáře Mons. Jana Paseky a regionálních vedoucích a důvěrníků Fatimského apoštolátu v ČR požehnáno připravené staveniště a také proveden první symbolický výkop na stavbě kaple zjevení Capelinhy pro země východní Evropy. V modlitbě jsme také pamatovali na blízký válečný konflikt na Ukrajině, pro kterou bude tato kaple východní Evropy taktéž postavena.  


5. ETAPA - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

S předstihem byly zahájeny přípravné práce na staveništni, kde bude stát kaple Zjevení Capelinha pro země východní Evropy. Pomocí techniky, brigádníků a pomocníků došlo k zemním úpravám a úklidu celého staveniště. Také byl díky daru pana Ing. Antona Barcíka z poutního místa Butkov na Slovensku dovezen kámen pro tuto stavbu kaple východní Evropy. 


4. ETAPA - PŘÍPRAVA STAVEBNÍ DOKUMENTACE 

Projektovou dokumentaci připravuje MgA. Zuzana Hebronová. Veškerá dokumentace je zaslána dotčeným orgánům a bude následovat podání žádosti o stavební povolení. Současně probíhá výběrové řízení na zhotovitele kaple a domluva a upřesnění následujících prací. Všechny tyto přípravy doprovázíme modlitbou a věříme, že 13. března 2022 bude moci sídelní bískup královéhradecký Mons. Jan Vokál vykonat symbolický první výkop na připravovaném staveništi.  


3. ETAPA - POŽEHNÁNÍ HLAVNÍ SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ 

Koclířovská srpnová 1. mariánská sobota v měsíci proběhla 7.8. 2021 mimo všechny dosavadní zvyklosti. Do sídla Českomoravské Fatimy přijel diecézní biskup Jan Vokál a žilinský biskup Tomáš Galis, aby spolu požehnali kopii fatimské sochy Panny Marie, kterou slovenská delegace přivezla jako spoluúčast Slovenska na projektu kaple pro východní Evropu, a která se stane středobodem připravované stavby kaple východní Evropy v Koclířově - Capelinhy.

Více fotografí naleznete zde 


2. ETAPA POŽEHNÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE 

Základní kámen ze Skalního sanktuária Božího Milosrdenství z hory Butkov (Slovensko) se symbolickou brankou, tak jak byla postavena ve Fatimě v roce 1917, požehnal 3. 10. 2020 J. E. Mons. Jan Vokál sídelní biskup Královéhradecký. Požehnání se zúčastnili i fatimské děti František a Hyacinta Marto a Luce de Santos. Základní kámen byl požehnán v roce, ve kterém poutní místo Českomoravská Fatima v Koclířově slavila 25 let od svého vzniku. 1. ETAPA VÝBĚR MÍSTA

Po mnoha jednáních bylo pro stavbu kaple Zjevení - Capelinhy vybráno místo nad kostelem sv. Alfonse a Panny Marie na místě, kde dříve byly umístěny hospodářské budovy. Místo bylo zvoleno také díky dobré viditelnosti z hlavní přístupové cesty a možnosti přístupu. Ke kapli Zjevení se také plánuje stavba sv. schodů a cesty pokání, tak jako je ve Fatimě. Nad místem budoucí kaple se nachází rozsáhlý areál sv. Jana Pavla II.