PŘÍPRAVNÁ MODLITBA PRO STAVBU CAPELINHA V AREÁLU ČESKOMORAVSKÉ FATIMY V KOCLÍŘOVĚ

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaníme a děkujeme za všechna přijatá dobrodiní a svěřujeme tuto naši přípravnou modlitbu s prosbou o Tvé požehnání pro stavbu Capelinha v Českomoravské Fatimě v Koclířově. Kéž Tvé Slovo nás provází a je nám posilou ve službě, ale i zkouškách, těžkostech a rozhodováních.

"Ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy." (Iz. 56,7) 

V srpnovém zjevení ve Valinhos, kde Panna Maria pozvala ke stavbě kaple, připomenula také důležitost modliteb i obětí za hříšníky: "Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí". 

Prosíme, aby toto místo bylo nejen připomenutím pro ty, kteří sem přicházejí, ale abychom i my, kteří zde žijeme a sloužíme, vždy konali svou službu v duchu smíru a přinášeli své oběti za obrácení hříšníků. 

Tato malá kaple kéž je Tvým chrámem, kde se může každý setkat s Tebou, Skrytým v daru Eucharistie, s blízkostí Tvé a naší Matky, Panny Marie, s pozváním ke každodenní modlitbě svatého růžence, smírnému svatému přijímání pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci, k modlitbám za Svatého otce i za naši Církev a vlast. 

Toto místo se tak může stát údolím, kde lidé nalézají Tvou Lásku, Milosrdenství a nové pozvání k životu a spáse, povzbuzení v časech těžkostí, uzdravení těla, duše i ducha. 

Svěřujeme do Tvého požehnání také ty, kteří budou pověřeni stavbou a realizací a všechny dobrodince. A prosíme za všechny odpůrce a nepřátele Církve. ZDRÁVAS, MARIA.... 


Panno Maria Fatimská, Královno posvátného růžence, oroduj za nás. 

Svatý Josefe, oroduj za nás. 

Svatá Hyacinto a svatý Františku Marto, orodujte za nás. 

Ctihodná služebnice Boží, sestro Lucie, oroduj za nás. 

Svatý Jene Pavle II., oroduj za nás.    


PDF verze ke stažení zde 


NOVÉNA PŘED POŽEHNÁNÍM ZÁKLADNÍHO KAMENE