MODLITBA ZA CAPELINHU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY V ČESKOMORAVSKÉ FATIMĚ V KOCLÍŘOVĚ

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaníme a děkujeme za všechna přijatá dobrodiní i za požehnání Capelinhy v Českomoravské Fatimě v Koclířově a prosíme o přijetí fatimského poselství v naší zemi i střední a východní Evropě. Kéž Tvé Slovo nás provází a je nám posilou ve službě, ale i zkouškách, těžkostech a rozhodováních. 

"Ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy." (Iz. 56,7) 

V srpnovém zjevení ve Valinhos, kde Panna Maria pozvala ke stavbě kaple, připomenula také důležitost modliteb i obětí za hříšníky: "Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí". 

Prosíme, aby toto místo bylo nejen připomenutím pro ty, kteří sem přicházejí, ale abychom i my, kteří zde žijeme a sloužíme, vždy konali svou službu v duchu smíru a přinášeli své oběti za obrácení hříšníků. 

Tato malá kaple kéž je Tvým chrámem, kde se může každý setkat s Tebou, Skrytým v daru Eucharistie, s blízkostí Tvé a naší Matky, Panny Marie, s pozváním ke každodenní modlitbě svatého růžence, smírnému svatému přijímání pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci, k modlitbám za Svatého otce i za naši Církev a vlast. 

Toto místo se tak může stát údolím, kde lidé nalézají Tvou Lásku, Milosrdenství a nové pozvání k životu a spáse, povzbuzení v časech těžkostí, uzdravení těla, duše i ducha. 

Svěřujeme do Tvého požehnání také ty, kteří byli pověřeni stavbou a realizací a všechny dobrodince. A prosíme za všechny odpůrce a nepřátele Církve. ZDRÁVAS, MARIA.... 


Panno Maria Fatimská, Královno posvátného růžence, oroduj za nás. 

Svatý Josefe, oroduj za nás. 

Svatá Hyacinto a svatý Františku Marto, orodujte za nás. 

Ctihodná služebnice Boží, sestro Lucie, oroduj za nás. 

Svatý Jene Pavle II., oroduj za nás.    


PDF verze ke stažení zde 


MODLITBA ZA ODPROŠENÍ - "SRDCE PRO EVROPU"

PDF verze ke stažení zde 


NOVÉNA PŘED POŽEHNÁNÍM CAPELINHY 


NOVÉNA PŘED POŽEHNÁNÍM ZÁKLADNÍHO KAMENE