CAPELINHA - KAPLE VÝCHODNÍ EVROPY V KOCLÍŘOVĚ

"Sanktuárium ve Fatimě uděluje autorizaci ke stavbě repliky Kaple zjevení v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v České republice v Koclířově, diecéze Hradec Králové. Tuto autorizaci uděluje na znamení jednoty s diecézí a s lidmi v České republice, s přáním, aby skrze stavbu repliky Kaple zjevení, všichni věřící více prohlubovali svou mariánskou úctu, zvláště skrze modlitbu svatého růžence a pět po sobě jdoucích prvních sobot, v úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie a smíru za hříchy proti jejímu Neposkvrněnému Srdci."


Reportáž na ČT 2 o Capelinhe střední a východní Evropy v Koclířově

Reportáž ke shlédnutí zde 


13 zemí střední a východní Evropy se připojuje k Capelinhe

Třináct evropských zemí střední a východní Evropy:  Česká republika, Slovenská republika, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Moldávie, Rumunsko, Ukrajina a Rusko bylo vyzváno, aby se připojily k projektu "Srdce pro Evropu" -  Capelinha střední a východní Eropy. Finální 3. etapa Capelinhy střední a východní Evropy 

Součásti finální 3. etapy dokončení kaple Zjevení - Capelinhy je zastřešení celé kaple i s prostranstvím a vyhotovení mobiliáře interiéru samotné kaple. Slavnostní dokončení je plánováno na 1. zářijovou mariánskou sobotu 2. 9. 2023Zasvěcení roku 2023 Neposkvrněnému Srdci Panny Marie u Capelinhy střední a východní Evropy

Nový rok 2023 jsme v Českomoravské Fatimě v Koclířově začali nočním eucharistickým procesím ke Kapli Zjevení. Před milostnou sochou Panny Marie Fatimské u Capelinhy střední a východní Evropy, jsme také celý nový rok 2023 svěřili a zasvětili Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 


Video ze zasvěcení zde


Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2022 se konalo na poutním místě v Českomoravské Fatimě setkání kněží litomyšlského vikariátu. V pravé poledne se kněží shromáždili u kaple Zjevení - Capelinhy určené pro střední a východní Evropu, kde slavnostně ve spojení se svatým otcem Františkem v Římě i s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze vikář Josef Matras požehnal věnec, který byl následně umístěn na podstavec k Panně Marii Fatimské. Slavnostní požehnání 3. etapy stavby se zastřešením prostranství kolem Capelinhy i s plánovaným spojením se zeměmi a biskupskými konferencemi zemí střední a východní Evropy je plánováno na 1. mariánskou sobotu 2. září 2023.
Stavbě Capelinhy pro východní Evropu již požehnalo několik osobností, kromě královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála např: kardinál Dominik Duka, Ćeskobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil nebo indičtí arcibiskupové Mons. Machado a Mons. Moras.  


Po vydání stavebního povolení a výběru stavební firmy byly zahájeny samostatné práce na staveništi, celou stavbu Capelinhy pro východní Evropu svěřujeme přímluvě sv. Josefa. 


POUTNÍ MÍSTO ČESKOMORAVSKÁ FATIMA KOCLÍŘOV

NÁRODNÍ CENTRUM FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR