CAPELINHA - KAPLE VÝCHODNÍ EVROPY V KOCLÍŘOVĚ

"Sanktuárium ve Fatimě uděluje autorizaci ke stavbě repliky Kaple zjevení v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v České republice v Koclířově, diecéze Hradec Králové. Tuto autorizaci uděluje na znamení jednoty s diecézí a s lidmi v České republice, s přáním, aby skrze stavbu repliky Kaple zjevení, všichni věřící více prohlubovali svou mariánskou úctu, zvláště skrze modlitbu svatého růžence a pět po sobě jdoucích prvních sobot, v úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie a smíru za hříchy proti jejímu Neposkvrněnému Srdci."


Stavbě Capelinhy pro východní Evropu již požehnalo několik osobností, kromě královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála např: kardinál Dominik Duka, Ćeskobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil nebo indičtí arcibiskupové Mons. Machado a Mons. Moras.  


Po vydání stavebního povolení a výběru stavební firmy byly zahájeny samostatné práce na staveništi, celou stavbu Capelinhy pro východní Evropu svěřujeme přímluvě sv. Josefa. 


POUTNÍ MÍSTO ČESKOMORAVSKÁ FATIMA KOCLÍŘOV

NÁRODNÍ CENTRUM FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR